Bilbo – Logroño

Bilbo – Logroño. 136 km. 1 h 25 min. AP-68 tik.

Bilbo – Logroño

Bilbao-IntermodalLogroñoko Bus GeltokiaPrezioa
06:1507:4010’30€
07:1508:4010’30€
08:1509:4010’30€
10:1511:4010’30€
12:1513:4010’30€
14:1515:4010’30€
16:1517:4010’30€
18:1519:4010’30€
20:1521:4010’30€
22:1523:4010’30€

Logroño – Bilbo

Logroñoko Bus GeltokiaBilbao-IntermodalPrezioa
06:1507:4010’30€
07:1508:4010’30€
08:1509:4010’30€
10:1511:4010’30€
12:1513:4010’30€
14:1515:4010’30€
16:1517:4010’30€
18:1519:4010’30€
20:1521:4010’30€
22:1523:4010’30€